Cộng đồng IPL

Chia sẻ
E- CEO
E- CEO
CEO, người lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp (DN), phải có tầm nhìn chiến lược và chịu trách nhiệm chính về hoạch định chiến lược, trong đó có chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin và ...
>>Xem tiếp
Tư duy lại nghệ thuật bán hàng
Tư duy lại nghệ thuật bán hàng
Nhiều lãnh đạo những công ty bán lẻ cho rằng họ không thể gánh nổi chi phí đào tạo một đội ngũ bán hàng hiểu biết sâu về mặt hàng kinh doanh. Điều đó có thể hiểu được, và cũng không nhất thiết phải...
>>Xem tiếp
Cơ hội từ đâu?
Cơ hội từ đâu?
Ở giai đoạn đầu phát triển của thị trường, ít ai biết trước con đường mình đi sẽ ra sao. Nhờ có cơ hội học tập và tham gia thị trường chứng khoán nước ngoài nên tôi nhìn thấy một phần con đường đó,...
>>Xem tiếp
face-ipl