Cộng đồng IPL

Chia sẻ
Lựa chọn đúng thời điểm để thăng thưởng nhân viên
Lựa chọn đúng thời điểm để thăng thưởng nhân viên
Nhà quản lý có trong tay nhiều công cụ để ghi nhận thành tích làm việc của nhân viên. Một trong những công cụ truyền thống là thăng chức và/hoặc tăng lương. Nhưng làm thế nào để biết được một người...
>>Xem tiếp
Trị chứng lưỡng lự
Trị chứng lưỡng lự
Sự lưỡng lự của một cá nhân trong doanh nghiệp có thể kéo theo sự trễ nải của nhiều người khác, trong khi thời gian trôi qua thật nhanh. Vì vậy các chủ doanh nghiệp nên lưu tâm giúp các nhân viên...
>>Xem tiếp
Định nghĩa lại quản lý vi mô
Định nghĩa lại quản lý vi mô
Biểu thị quyền lực không thích hợp có thể khiến nhân viên bức xúc. Nhưng khi được thực hiện một cách đúng đắn, quản lý vi mô (QLVM) có thể đem lại điều mà nhân viên muốn và cần để làm tốt công việc...
>>Xem tiếp
face-ipl