Chia sẻ

 

Giai đoạn tuyển sinh
Ở IPL, khái niệm "lãnh đạo" được định nghĩa lại. Đó không phải là người có chức hay có quyền, mà là người có khả năng mở ra những con đường mới và có khả năng đi tiên phong trong ngành nghề lĩnh vực của mình. Chính vì vậy tất cả những người trẻ trong độ tuổi từ 20-25 tuổi, tự tin mình ưu tú và có khả năng tiên phong trong lĩnh vực mà mình lực chọn, bất kể lĩnh vực đó là quản trị kinh doanh, hay khoa học kỹ thuật, hay văn hóa nghệ thuật, hay chính trị xã hội...đều có thể tham gia ứng tuyển vào chương trình.

Giai đoạn tuyển sinh

Ở IPL, khái niệm "lãnh đạo" được định nghĩa lại. Đó không phải là người có chức hay có quyền, mà là người có khả năng mở ra những con đường mới và có khả năng đi tiên phong trong ngành nghề lĩnh vực của mình. Chính vì vậy tất cả những người trẻ trong độ tuổi từ 20-25 tuổi, tự tin mình ưu tú và có khả năng tiên phong trong lĩnh vực mà mình lựa chọn, bất kể lĩnh vực đó là quản trị kinh doanh, hay khoa học kỹ thuật, hay văn hóa nghệ thuật, hay chính trị xã hội...đều có thể tham gia ứng tuyển vào chương trình.

1. Điều kiện dự tuyển

Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng hai điều kiện (bắt buộc) sau đều có quyền dự tuyển vào Chương trình IPL:

  • Tuổi từ 20 đến 25 (sinh từ năm 1989 đến 1995)
  • Có khát vọng dấn thân và tự tin mình là một người trẻ ưu tú

Lưu ý:

1/ Ngoài 2 điều kiện chính trên, những điều kiện sau cũng là những điều kiệnmà hiển nhiên ứng viên cần phải có: (a) Là người Việt Nam; (b) Có đầy đủ tưcách công dân và năng lực hành vi dân sự tại thời điểm dự tuyển.

2/ Thông thạo tiếng Việt (bản ngữ) và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức khá trở lên để có thể tham gia học tập và thảo luận trong những môn họcđược triển khai hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không có phiên dịch.

2. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển

Chương IPL khóa 4 sẽ nhận Hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 15/02/2015(Quy chuẩn về Hồ sơ dự tuyển được công bố tại: www.IPL.edu.vn). 

3. Các vòng thi tuyển sinh

Vòng 1: Đánh giá hồ sơ 

Vòng 2: Thực hiện bài luận và 2 Thư giới thiệu

Vòng 3: Làm bài thi (120-180 phút)

Vòng 4: Giao lưu với các ứng viên khác và với Hội đồng Tuyển Sinh

Vòng 5: Phỏng vấn trực tiếp với Hội Đồng Tuyển Sinh (từng ứng viên)

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển của ứng viên sẽ được bảo mật theo nguyên tắc bảo mật của Chương trình IPL.

------------------------

Vui lòng xem tiếp các thông tin hướng dẫn đăng ký dự tuyển Khóa IPL4 như sau:

face-ipl