Chia sẻ

Với triết lý giáo dục từ trải nghiệm của Chương trình:

- “Học mà không hành thì thực sự là chưa học gì” (To learn and not to do is really not to learn) và “Biết mà không dùng thì thực sự là chưa biết gì” (To know and not to do is really not to know)

- Có những bài học mà không cần phải trả giá cũng học được vậy thì tại sao phải trả giá! Đó là lý do vì sao phải “được đào tạo” để bớt phải trả giá. Nhưng có những bài học mà nếu không trả giá thì không thể học được. Đó cũng là lý do vì sao cần phải “tự trải nghiệm” để học hỏi.

Do vậy, sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của Chương trình IPL, đó là giai đoạn “tự trải nghiệm” trong vòng 5 kỳ, mỗi kỳ 6 tháng (kể từ ngày 1/1 của năm đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn “1 năm được đào tạo”). 

Giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” này là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành động”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.

Trong 5 kỳ trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình IPL sẽ đóng vai trò là bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.

Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được Chương trình IPL tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa IPL), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức như IPL Talk, IPL Sharing, IPL Workshop…

Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ Chương trình IPL) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được Chương trình IPL đánh giá là “đạt”.


face-ipl