Giới thiệu IPL

Chia sẻ
1. Sứ mệnh của IPL
“IPL là nơi tiếp sức cho những người trẻ ưu tú trên hành trình thực học để khai phóng chính mình” 
2. Mục tiêu của IPL
Dự án IPL hướng đến hai mục tiêu sau:
• Mục tiêu giáo dục (phát triển cá nhân):
Góp phần phát hiện và phát triển “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ giàu tiềm năng, sẵn lòng dấn thân trên hành trình “thực học, khai phóng và chuyên sâu”) nhằm kiến tạo nền tảng cho những “hạt giống” này để có thể trở thành những tài năng trong tương lai (bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong khu vực thị trường, hay nhà nước, hay xã hội dân sự; bất kể là tài năng trong nghề quản trị, hay kế toán, hay luật sư, hay nhà báo, hay nhà giáo, hay nghiên cứu, hay họa sỹ, hay kỹ sư, hay bác sỹ…).
• Mục tiêu văn hóa (phát triển cộng đồng):
Góp phần khởi phát và lan tỏa một cách rộng rãi 3 tinh thần (THỰC HỌC, KHAI PHÓNG & CHUYÊN SÂU) và 3 giá trị (con người TỰ DO, công dân TRÁCH NHIỆM & chuyên gia ƯU TÚ) trong cộng đồng trẻ nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung nhằm hướng đến một xã hội thịnh vượng và văn minh.
3. Nhiệm vụ của IPL
Để hiện thực hóa được sứ mệnh nói trên, nhiệm vụ và công việc cụ thể của IPL sẽ là:
• Tuyển chọn và quy tụ những người trẻ ưu tú, giàu tiềm năng và nhiều hoài vọng, và phát triển những “hạt giống” này bằng một chương trình đào tạo đặc biệt, với một cơ chế hỗ trợ tài chính đặc biệt, nhằm tiếp sức cho những “hạt giống” này trong việc hình thành nền tảng vững chắc để có thể tiến xa trong tương lai. 
• Tổ chức và triển khai nhiều hoạt động đa dạng (online và offline) nhằm khởi phát, xác lập và lan tỏa tinh thần thực học, khai phóng và chuyên sâu… trong cộng đồng trẻ và cộng đồng xã hội.
4. Tinh thần IPL
IPL khởi phát và lan tỏa 3 tinh thần chủ đạo như sau:
Tinh thần thực học
IPL mong muốn tạo ra một nơi mà ở đó giá trị “thực học” được tôn vinh và sự “hư học” sẽ bị tẩy chay. Và tinh thần “thực học” này cũng là một trong những điều kiện cốt yếu để mỗi người có thể được “khai phóng”, từ đó mới có thể trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.
Chính vì vậy, IPL luôn hướng đến việc tạo dựng một môi trường học tập nghiêm túc, nơi đòi hỏi mỗi giảng viên, mỗi học viên đều thực sự hết mình trong dạy và học. Nói cách khác, IPL là nơi quy tụ các “chân tài thực học”, và “dân IPL” không học chỉ vì “bằng cấp”, mà học vì tầm vóc văn hóa, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của chính mình.
Tinh thần khai phóng
Một người được xem là có “tinh thần khai phóng” khi người đó dám dấn thân để khai minh và giải phóng chính mình để trở thành một con người tự do (còn gọi là con người tự trị).
Chỉ có sự thực học của bản thân mới có thể giúp một người khai phóng được chính mình, và chỉ có sự học khai phóng mới có thể giúp người đó  chạm đến các giá trị phổ quát và có khả năng minh định được: ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai; minh định được: đúng-sai, phải-trái, chân-giả, thiện-ác, chính-tà, hay-dở, tốt-xấu, nên-không nên, đáng khinh-đáng trọng… trước những vấn đề của riêng mình, cũng như những vấn đề chung và quan trọng của xã hội.
Trách nhiệm của mỗi người trẻ trong IPL không chỉ là nỗ lực học tập để “khai phóng” cho chính bản thân mình, mà còn là dùng sự hiểu biết và minh định ấy để góp sức cho hành trình “tự khai phóng” của những người quanh mình, của xã hội. Nói cách khác, là góp sức cho việc xác lập và lan tỏa những tinh thần và giá trị mà mình tin là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ, cũng như không ngừng nỗ lực bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.
Tinh thần chuyên sâu
Cốt lõi của tinh thần chuyên sâu là “Hãy theo đuổi sự ưu tú/xuất sắc, thành công sẽ theo đuổi bạn”. 
Nếu như “khai phóng” giúp các bạn có văn hóa (để làm người) thì “chuyên sâu” giúp các bạn có chuyên môn (để làm nghề, làm nghề ở trình độ ưu tú, xuất sắc).
Dù IPL không phải là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho học viên một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), nhưng IPL là nơi cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần chuyên sâu, vì chỉ có như vậy mới có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong nghề nghiệp hay lĩnh vực của mình.
IPL không chỉ cổ vũ cho tinh thần “thực học để khai phóng”, mà còn cổ vũ cho tinh thần “thực học để chuyên sâu”. Khi càng có nhiều người có tinh thần “thực học, khai phóng và chuyên sâu”, giấc mơ đua tranh mạnh mẽ với đồng nghiệp toàn cầu của cộng đồng trẻ Việt Nam nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung sẽ càng sớm được hiện thực hóa.
5. Giá trị cốt lõi của IPL
Giáo dục ở IPL cổ vũ cho 3 tinh thần Thực học, Khai phóng, và Chuyên sâu nhằm giúp mỗi học viên tự đào luyện mình trở thành con người TỰ DO, công dân TRÁCH NHIỆM và chuyên gia ƯU TÚ.
Và việc tự đào luyện này cũng sẽ giúp học viên hình thành nên các đặc tính và các giá trị cốt lõi cho chính mình là: “Tín thực, Trách nhiệm, Dấn thân, Sáng tạo, Tôn trọng”,  cũng như “Tự do, Trách nhiệm và Ưu tú”.
“Con người IPL” (con người mang trong mình tinh thần và giá trị IPL) chính là đích đến của mỗi Học viên IPL.
6. Hành trình IPL
 
TINH THẦN CHỦ ĐẠO CỦA IPL

1. Sứ mệnh của IPL
“IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành những con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú” 

2. Mục tiêu của IPL
Dự án IPL hướng đến hai mục tiêu sau:

Mục tiêu giáo dục (phát triển cá nhân):
Góp phần phát hiện và phát triển “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ giàu tiềm năng, sẵn lòng dấn thân trên hành trình “thực học, khai phóng và chuyên sâu”) nhằm kiến tạo nền tảng cho những “hạt giống” này để có thể trở thành những tài năng trong tương lai (bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong khu vực thị trường, hay nhà nước, hay xã hội dân sự; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật, hay trong ngành nghề có tính chuyên nghiệp cao như luật sư, bác sỹ, kỹ sư, nhà báo, nhà giáo...).

Mục tiêu văn hóa (phát triển cộng đồng):
Góp phần khởi phát và lan tỏa một cách mạnh mẽ 3 tinh thần (thực học, khai phóng và chuyên sâu) và 3 giá trị (con người tự do, công dân trách nhiệm & chuyên gia ưu tú) trong cộng đồng trẻ nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung nhằm hướng đến một xã hội thịnh vượng và văn minh.

3. Nhiệm vụ của IPL
Để hiện thực hóa được sứ mệnh và mục tiêu nói trên, nhiệm vụ và công việc cụ thể của IPL sẽ là:

• Tuyển chọn và quy tụ những người trẻ ưu tú, giàu tiềm năng và nhiều hoài vọng, và phát triển những “hạt giống” này bằng một chương trình đào tạo đặc biệt, với một cơ chế hỗ trợ tài chính đặc biệt, nhằm tiếp sức cho những “hạt giống” này trong việc hình thành nền tảng vững chắc để có thể tiến xa trong tương lai. 

• Tổ chức và triển khai nhiều hoạt động đa dạng (online và offline) nhằm khởi phát, xác lập và lan tỏa tinh thần thực học, khai phóng và chuyên sâu… trong cộng đồng trẻ và cộng đồng xã hội.

4. Tinh thần IPL
IPL khởi phát và lan tỏa 3 tinh thần chủ đạo như sau:

Tinh thần thực học
IPL mong muốn tạo ra một nơi mà ở đó giá trị “thực học” được tôn vinh và sự “hư học” sẽ bị tẩy chay. Và tinh thần “thực học” này cũng là một trong những điều kiện cốt yếu để mỗi người có thể được “khai phóng”, từ đó mới có thể trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.

Chính vì vậy, IPL luôn hướng đến việc tạo dựng một môi trường học tập nghiêm túc, nơi đòi hỏi mỗi giảng viên, mỗi học viên đều thực sự hết mình trong dạy và học. Nói cách khác, IPL là nơi quy tụ các “chân tài thực học”, và “dân IPL” không học chỉ vì “bằng cấp”, mà học vì tầm vóc văn hóa, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của chính mình.

Tinh thần khai phóng
Một người được xem là có “tinh thần khai phóng” khi người đó dám dấn thân để khai minh và giải phóng chính mình để trở thành một con người tự do (còn gọi là con người tự trị).

Chỉ có sự thực học của bản thân mới có thể giúp một người khai phóng được chính mình, và chỉ có sự học khai phóng mới có thể giúp người đó chạm đến các giá trị phổ quát và có khả năng minh định được: ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai; minh định được: đúng-sai, phải-trái, chân-giả, thiện-ác, chính-tà, hay-dở, tốt-xấu, nên-không nên, đáng khinh-đáng trọng… trước những vấn đề của riêng mình, cũng như những vấn đề chung và quan trọng của xã hội.

Trách nhiệm của mỗi người trẻ trong IPL không chỉ là nỗ lực học tập để “khai phóng” cho chính bản thân mình, mà còn là dùng sự hiểu biết và minh định ấy để góp sức cho hành trình “tự khai phóng” của những người quanh mình, của xã hội. Nói cách khác, là góp sức cho việc xác lập và lan tỏa những tinh thần và giá trị mà mình tin là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ, cũng như không ngừng nỗ lực bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.

Tinh thần chuyên sâu
Cốt lõi của tinh thần chuyên sâu là “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. 

Quả vậy, khi ta đạt đến sự xuất sắc và luôn duy trì được sự xuất sắc của mình trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực nào đó thì nhất định thành công sẽ đến với bạn như là một hệ quả tất yếu.

Nếu như “khai phóng” giúp các bạn có văn hóa (để làm người) thì “chuyên sâu” giúp các bạn có chuyên môn (để làm nghề, làm nghề ở trình độ ưu tú, xuất sắc).

Dù IPL không phải là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho học viên một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), nhưng IPL là nơi để học viên hình thành cho mình tinh thần chuyên sâu, vì chỉ có tinh thần này mới có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình đã lựa chọn.

Như vậy, IPL không chỉ cổ vũ cho tinh thần “thực học để khai phóng”, mà còn cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần “thực học để chuyên sâu”. 

5. Giá trị cốt lõi của IPL
Giáo dục ở IPL cổ vũ cho 3 tinh thần Thực học, Khai phóng, và Chuyên sâu nhằm giúp mỗi học viên tự đào luyện mình trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.

Và việc tự đào luyện này cũng sẽ giúp học viên hình thành nên các đặc tính và các giá trị cốt lõi cho chính mình là: “Tín thực, Trách nhiệm, Dấn thân, Sáng tạo, Tôn trọng”,  cũng như “Tự do, Trách nhiệm và Ưu tú”.

“Con người IPL” (con người mang trong mình tinh thần và giá trị IPL) chính là đích đến của mỗi Học viên IPL.

6. Hành trình IPL
 

 
 
 
face-ipl