Đôi dòng về IPL

Văn hóa IPL

Lời thề IPL

3 câu chuyện IPL

1. Đôi nét về Chương trình “Nhân bản giá trị”

Chương trình này cũng được hình thành và phát triển dựa trên một triết lý mang tên “Tiếp tục cho đi” (Pay It Forward). Nội dung cụ thể của triết lý này là: Khi ai đó giúp bạn (hoặc, chia sẻ với bạn những điều hay), cách bạn trả ơn tốt nhất là, hãy tiếp tục giúp đỡ những người khác (hoặc, hãy tiếp tục chia sẻ những điều hay đó cho những người khác), và những người đó cũng sẽ trả ơn bạn bằng cách tương tự.

Chẳng hạn, nếu ai đó giúp bạn, bạn hãy giúp 3 người khác, ba người sẽ giúp 9 người, chín người sẽ giúp 27 người, cứ thế tiếp nối và lòng tốt sẽ được nhân rộng đến nhiều người, rất nhiều người. Chẳng hạn, nếu ai đó chia sẻ với bạn những điều hay khiến bạn tâm đắc, bạn hãy chia sẻ nó với 3 người khác, ba người sẽ chia sẻ cho 9 người, chín người sẽ chia sẻ cho 27 người, cứ thế tiếp nối và điều hay sẽ được lan tỏa đến nhiều người, đến cả xã hội.

Và trong Chương trình IPL, mỗi người trẻ ưu tú được lựa chọn đã tự nhận lãnh ba (03) sứ mệnh quan trọng đối với cộng đồng:

- Thứ nhất, bạn sẽ nỗ lực "thực học để khai phóng chính mình" và thực học để trở thành chuyên gia ưu tú", và đồng thời góp phần thực hiện hóa kỳ vọng của xã hội về một thế hệ công dân mới, thế hệ tự do, trách nhiệm và ưu tú.

- Thứ hai, sau khi trưởng thành từ chương trình IPL và thành đạt, bạn sẽ kế thừa và tiếp nối truyền thống “thế hệ đi trước chắp cánh cho thế hệ đi sau”. Cụ thể là sau khi hoàn tất chương trình và thành đạt, những người được tài trợ để tham gia chương trình hôm nay sẽ tiếp tục nhân bản nghĩa cử đẹp đó thông qua việc hỗ trợ cho những thế hệ lãnh đạo kế tiếp mình bằng nguồn tài chính của mình hoặc vận động từ những nguồn khác. Lớp anh nâng đỡ lớp em, thế hệ trước chắp cánh cho thế hệ sau. Cứ thế, từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Thứ ba, sau khi rời chương trình, bạn sẽ sống với những tinh thần, tư tưởng và giá trị của IPL, và đồng thời, bạn cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ những tinh thần, tư tưởng, giá trị và tri thức từ IPL cho những người xung quanh và cho cộng đồng xã hội. Và những người được các bạn lan tỏa sẽ tiếp tục chia sẻ cho những người khác. Cứ thế, người này chia sẻ và lan tỏa cho người khác, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

2. Mục đích và ý nghĩa của Chương trình “Nhân bản giá trị”

Mục đích của chương trình/phong trào “Nhân bản giá trị” là: Góp phần duy trì và phát triển chương trình IPL nhằm thực hiện hóa sứ mệnh mà IPL đã đề ra.

Cụ thể là:

Nhờ có chương trình/phong trào “Nhân bản giá trị” mà nhiều bạn trẻ ưu tú sẽ có cơ hội tham gia vào Chương trình để phát triển khả năng lãnh đạo của mình mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính vì đã có sự chung tay góp sức của xã hội.

Nhờ có chương trình/phong trào “Nhân bản giá trị” mà rất nhiều người trong xã hội sẽ được chia sẻ những điều hay, được chia sẻ những tinh thần mới, tư tưởng mới, giá trị mới… từ IPL, dù họ chưa hề có cơ hội được tiếp cận với chương trình IPL.

Nhờ có chương trình/phong trào “Nhân bản giá trị” mà “Tinh thần IPL” (IPL’s Spirit) được chia sẻ và lan tỏa ngày một rộng rãi hơn trong cộng đồng trẻ, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm hướng đến một nền kinh thương thịnh vượng và văn minh.

Ngoài ra, chương trình/phong trào “Nhân bản giá trị” này cũng sẽ góp phần tạo ra xu hướng mới, triết lý mới về tài trợ, đó là: 

Từ trước đến nay, người ta vẫn thường có suy nghĩ, đã là tài trợ thì có nghĩa là “giúp người nghèo”, còn mục tiêu của chương trình “Nhân bản giá trị” này là: “hỗ trợ người giỏi”.

Người ta nói rằng “cho là để nhận”, hay “nhận thì phải trả”, còn với chương trình “Nhân bản giá trị” thì “cho nhưng không phải để nhận lại” và “nhận cũng không phải để trả lại”, mà là “nhận để tiếp tục cho đi” (nói ngắn gọn là “NHẬN ĐỂ CHO”).

Một cách khái quát hơn, khi bạn cho ai hay giúp ai một cái gì, bạn không hề mong đợi được nhận lại, mà chỉ mong rằng hành động đẹp của mình sẽ được tiếp nối, sẽ được nhân rộng ra mãi, gọi là “nhân bản hành động đẹp” (Pay it forward).