Giới thiệu IPL

Chia sẻ

TỔNG QUAN VỀ IPL

1. Tên gọi chính thức

 • Tên gọi đầy đủ (Tiếng Việt):  Chương Trình Hạt Giống Lãnh đạo IPL

• Tên gọi đầy đủ (Tiếng Anh):  “Institute of Potential Leaders” Initiative

• Tên gọi tắt (tiếng Việt):  Chương trình IPL

• Tên gọi tắt (tiếng Anh):  IPL Initiative

2. Mô tả chung về IPL

Chính thức ra đời vào ngày 21/11/2007, IPL là một dự án giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo do các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện.

Với sứ mệnh tiếp sức cho những người trẻ ưu tú trên hành trình "thực học, khai phóng và chuyên sâu", nội dung Chương trình IPL đã được thiết kế đặc biệt, gồm 3 cấu phần: vừa là một chương trình giáo dục khai phóng, vừa là một chương trình phát triển lãnh đạo, vừa là một chương trình định hướng chuyên sâu.

Mục tiêu cụ thể của IPL là tuyển chọn "hạt giống lãnh đạo" (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những "hạt giống" quý này thông qua chương trình đào tạo đặc biệt nói trên để "hạt giống" có thể trở thành tài năng vượt trội trong tương lai, bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật, hay trong các nghề có tính chuyên nghiệp cao khác.

Để hiểu đầy đủ hơn về Chương trình IPL, Quý vị vui lòng tải Brochure IPL tại đây.

3. Một số cột mốc quan trọng của IPLface-ipl