Giới thiệu IPL

Chia sẻ

TỔNG QUAN VỀ IPL

1. Tên gọi chính thức

  • Tên gọi đầy đủ (Tiếng Việt):  Chương trình “Giáo dục khai phóng” dành cho “Hạt giống lãnh đạo”
  • Tên gọi đầy đủ (Tiếng Anh):  Institute of Potential Leaders - a Program of OpenEdu Initiative
  • Tên gọi tắt (tiếng Việt):  Chương trình IPL
  • Tên gọi tắt (tiếng Anh):  IPL Scholarship

2. Mô tả chung về IPL

IPL Scholarship / Chương trình IPL, chính thức ra đời vào ngày 21/11/2007, là một dự án giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo do các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện.

Sứ mệnh của IPL: “IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ ưu tú trên hành trình ‘Thực học, Khai phóng và Chuyên sâu’ và cũng là nơi phát hiện và phát triển nhân tài lãnh đạo tương lai cho cộng đồng”.

Trong suốt 10 năm kể từ ngày thành lập, “Chương trình IPL” được điều hành bởi Trường PACE. Kể từ 01/01/2017, theo Quyết nghị của Hội đồng Quản trị IPL, Chương trình IPL sẽ được điều hành bởi OpenEdu Initiative / Sáng kiến OpenEdu. Đây cũng là một trong những khóa học đặc sắc nhất về giáo dục khai phóng của Sáng kiến OpenEdu. Như vậy, có thể nói ngắn gọn, IPL Scholarship / Chương trình IPL là chương trình học bổng toàn phần về “giáo dục khai phóng”dành cho “hạt giống lãnh đạo” được điều hành bởi Sáng kiến OpenEdu. 

Để hiểu đầy đủ hơn về Chương trình IPL, Quý vị vui lòng tải Brochure IPL tại đây.

3. Một số cột mốc quan trọng của IPLface-ipl