Sự kiện IPL

Chia sẻ

Buổi chia sẻ nội bộ liên Khóa IPL - 36 Kế trong Kinh doanh

 

Ngày 05.06.2014 vừa qua, các học viên liên khóa IPL đã tham dự Buổi chia sẻ nội bộ về chủ đề 36 Kế trong Kinh doanh, do GS. TS. Đinh Toàn Trung trình bày. Thầy Đinh Toàn Trung cũng là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị chiến lược, bao gồm việc xây dựng chiến lược với các công ty trong các ngành Ngân hàng, Nội thất và Kiến trúc, Nhà hàng, Giáo dục, Khu công nghiệp,…
Trong buổi chia sẻ này, thầy đã giới thiệu và giải thích 36 kế trong Tôn Tử Binh Pháp thường được sử dụng trong các chiến lược dụng binh ngày xưa. Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra và phân tích một số điển cứu của các tập đoàn, doanh nghiệp ngày nay đang áp dụng các kế sách này. Cũng trong buổi chia sẻ nội bộ này, các bạn học viên IPL đã có cơ hội đặt câu hỏi với thầy xoay quanh nội dung về chiến lược trong quản trị doanh nghiệp.
Đây cũng là dịp để các học viên IPL liên khóa được gặp gỡ và ngồi lại với nhau cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp. Buổi chia sẻ nội bộ đã diễn ra và kết thúc trong không khí vui tươi, hào hứng và thật hiệu quả.

Ngày 05.06.2014 vừa qua, các học viên liên khóa IPL đã tham dự Buổi chia sẻ nội bộ về chủ đề 36 Kế trong Kinh doanh, do GS. TS. Đinh Toàn Trung trình bày. Thầy Đinh Toàn Trung cũng là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị chiến lược, bao gồm việc xây dựng chiến lược với các công ty trong các ngành Ngân hàng, Nội thất và Kiến trúc, Nhà hàng, Giáo dục, Khu công nghiệp,…

Trong buổi chia sẻ này, thầy đã giới thiệu và giải thích 36 kế trong Tôn Tử Binh Pháp thường được sử dụng trong các chiến lược dụng binh ngày xưa. Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra và phân tích một số điển cứu của các tập đoàn, doanh nghiệp ngày nay đang áp dụng các kế sách này. Cũng trong buổi chia sẻ nội bộ này, các bạn học viên IPL đã có cơ hội đặt câu hỏi với thầy xoay quanh nội dung về chiến lược trong quản trị doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để các học viên IPL liên khóa được gặp gỡ và ngồi lại với nhau cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp. Buổi chia sẻ nội bộ đã diễn ra và kết thúc trong không khí vui tươi, hào hứng và thật hiệu quả.

face-ipl