Sự kiện IPL

Chia sẻ
CÁI LỚN LAO CỦA ĐỨC  (DEUTSCHE GRÖSSE)  FRIEDRICH SCHILLER  (1801)
CÁI LỚN LAO CỦA ĐỨC (DEUTSCHE GRÖSSE) FRIEDRICH SCHILLER (1801)
Nhà đại văn hào Đức Friedrich Schiller, người bạn đồng hành của Wolfgang von Goethe, đã làm bài thơ này năm 1801, lúc Pháp tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng. Schiller dự định phát triển những ý tưởng của ông về một Quốc gia văn hóa Đức(deutsche Kulturnation) trong một bài thơ lớn có tính triết lý−chính trị mang tên “Cái lớn lao của Đức”.
IPL Talk - Đối thoại cùng Nhà văn Nguyên Ngọc
IPL Talk - Đối thoại cùng Nhà văn Nguyên Ngọc
Ngày 23/9/2013, Học viên IPL có buổi đối thoại cùng Nhà văn Nguyên Ngọc về vai trò của Tây Nguyên...
>>Xem tiếp
IPL TALK tháng 4 - "Chân tài" trong mắt doanh nhân
IPL TALK tháng 4 - "Chân tài" trong mắt doanh nhân
Để một “nhân tài” vươn mình trở thành một “chân tài” – người tài đích thực – được xã hội thừa nhận...
>>Xem tiếp
IPL Day 2013 & Lễ Khai Giảng Khóa IPL3
IPL Day 2013 & Lễ Khai Giảng Khóa IPL3
Ngày họp mặt truyền thống thường niên của Chương trình IPL, và ra mắt thế hệ học viên thứ 3 của Chương trình IPL. Chương trình do Học viên 2 khóa IPL1, IPL2 tổ chức.
>>Xem tiếp
face-ipl