Sự kiện IPL





Chia sẻ
BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH IPL KHÓA 4 -  ngày 29/1/2015
BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH IPL KHÓA 4 - ngày 29/1/2015
Tiếp nối thành công của các Buổi giới thiệu học bổng Chương trình IPL Khóa 4, buổi giới thiệu tiếp theo được tổ chức nhằm đem đến cho
>>Xem tiếp
IPL TALK - "Bức tranh nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội kinh doanh nông nghiệp cho người trẻ" : Ngày 25/01/2015
IPL TALK - "Bức tranh nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội kinh doanh nông nghiệp cho người trẻ" : Ngày 25/01/2015
Chưa bao giờ các cơ quan nghiên cứu, báo đài lại đề cao tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của từng quốc gia riêng lẻ, cũng như đối với sự phát triển bền vững...
>>Xem tiếp
IPL Sharing - "Để thành công trong môi trường MNC - Kinh nghiệm của người đi trước"-Ngày 1/02/2015
IPL Sharing - "Để thành công trong môi trường MNC - Kinh nghiệm của người đi trước"-Ngày 1/02/2015
Làm việc, phát triển và thành công trong môi trường các công ty đa quốc gia (MNC) luôn là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng đâu là định hướng đúng đắn để hiện thực hóa mong muốn này? Đâu là những...
>>Xem tiếp
face-ipl