Sự kiện IPL

Chia sẻ
CÁI LỚN LAO CỦA ĐỨC  (DEUTSCHE GRÖSSE)  FRIEDRICH SCHILLER  (1801)
CÁI LỚN LAO CỦA ĐỨC (DEUTSCHE GRÖSSE) FRIEDRICH SCHILLER (1801)
Nhà đại văn hào Đức Friedrich Schiller, người bạn đồng hành của Wolfgang von Goethe, đã làm bài thơ này năm 1801, lúc Pháp tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng. Schiller dự định phát triển những ý tưởng của ông về một Quốc gia văn hóa Đức(deutsche Kulturnation) trong một bài thơ lớn có tính triết lý−chính trị mang tên “Cái lớn lao của Đức”.
IPL TALK - "Bức tranh nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội kinh doanh nông nghiệp cho người trẻ" : Ngày 25/01/2015
IPL TALK - "Bức tranh nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội kinh doanh nông nghiệp cho người trẻ" : Ngày 25/01/2015
Chưa bao giờ các cơ quan nghiên cứu, báo đài lại đề cao tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của từng quốc gia riêng lẻ, cũng như đối với sự phát triển bền vững...
>>Xem tiếp
IPL Sharing - "Để thành công trong môi trường MNC - Kinh nghiệm của người đi trước"-Ngày 1/02/2015
IPL Sharing - "Để thành công trong môi trường MNC - Kinh nghiệm của người đi trước"-Ngày 1/02/2015
Làm việc, phát triển và thành công trong môi trường các công ty đa quốc gia (MNC) luôn là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng đâu là định hướng đúng đắn để hiện thực hóa mong muốn này? Đâu là những...
>>Xem tiếp
SINH VIÊN HỌC CÁCH "QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI"
SINH VIÊN HỌC CÁCH "QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI"
Sáng ngày 10/01/2015, Chương trình IPL phối hợp cùng Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị cuộc đời” với sự chia sẻ từ Thầy Giản Tư Trung. Là một trong những nhà hoạt...
>>Xem tiếp
face-ipl