Thông báo tuyển sinh Open IPL Scholarship niên khóa 2017-2018


Chào Bạn,

Kể từ 01/01/2017, theo Quyết nghị của Hội đồng Quản trị IPL, Chương trình IPL sẽ được chuyển đổi thành Chương trình Open IPL / Open IPL Scholarship (được gọi tắt là "Open IPL"), và Chương trình Open IPL này sẽ được điều hành bởi OpenEdu Initiative – một Sáng Kiến Giáo Dục phi lợi nhuận với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người để trở thành con người tự do.

Hiện tại, cổng đăng kí cho Open IPL Scholarship niên khóa 2017-2018 đã được mở. Để đăng ký ứng tuyển, bạn vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.

Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh cho Open IPL Scholarhsip niên khóa 2017-2018, bạn vui lòng gửi về email: OpenIPL@OpenEdu.vn.

Trân trọng,

Open IPL Scholarship