Điều kiện dự tuyển

5 vòng thi tuyển sinh

Đăng ký dự tuyển

FAQ

HỌC BỔNG IPL

1. Quỹ IPL

Quỹ IPL (hay còn được gọi là “Quỹ Hạt giống Lãnh đạo IPL”) là một quỹ giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, được thành lập nhằm huy động các nguồn tài chính để  tài trợ cho Chương trình IPL.

Quỹ IPL được sự quản lý và giám sát trực tiếp của Hội Đồng Quản Trị IPL và Ban Kiểm Soát IPL. Hội Đồng Quản Trị IPL và Ban Kiểm Soát IPL hoạt động theo nhiệm kỳ và được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Tài Trợ IPL. Và Quỹ IPL được kiểm toán định kỳ bởi một tổ chức kiểm toán uy tín do các nhà tài trợ của IPL chỉ định.

Tất cả các học viên được tuyển chọn, đào tạo và phát triển trong khuôn khổ Chương trình IPL đều được hưởng cơ chế hỗ trợ tài chính của Quỹ IPL bằng hình thức cấp học bổng học tập.

2. Học bổng IPL

Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, Chương trình IPL Khóa 4 (IPL4) chỉ tuyển chọn tối đa 30 học viên (là các ứng viên xuất sắc đã vượt qua thành công cả 05 vòng thi tuyển sinh của Chương trình IPL).

Tất cả học viên trúng tuyển Chương trình IPL (Khóa 4) đều có cơ hội nhận được học bổng toàn phần (được tài trợ 100% tổng chi phí đào tạo của chương trình, tức 150 triệu đồng/học viên) từ Quỹ IPL để theo học Chương trình IPL (Khóa 4).

Lưu ý: Vì số lượng ứng viên dự tuyển hàng năm đều vượt xa số lượng học bổng của chương trình, nên mỗi suất học bổng được trao đi cho một người trẻ này đồng nghĩa với một người trẻ khác bị mất đi một cơ hội được rèn giũa trong chương trình. Do đó, ứng viên được nhận học bổng cần có cam kết nghiêm túc và có sự thể hiện xứng đáng với học bổng mà mình được nhận. Cụ thể là nếu Học viên nào không vượt qua thành công giai đoạn “1 năm được đào tạo” vì bất cứ lý do gì (tự ý bỏ học hay bị nhà trường buộc thôi học) thì sẽ phải bồi thường cho Quỹ IPL một số tiền tương đương 50% giá trị học bổng toàn phần (ngoại trừ những trường bất khả kháng được quy định cụ thể trong Quy chế đào tạo của Chương trình IPL).