Chia sẻ

Ở IPL, khái niệm “lãnh đạo" được định nghĩa lại. Đó không phải là người có chức hay có quyền, mà là người có khả năng mở ra những con đường mới và có khả năng đi tiên phong trong ngành nghề lĩnh vực của mình. Chính vì vậy, tất cả những người trẻ trong độ tuổi từ 20 - 25 tuổi, tự tin mình ưu tú và có khả năng tiên phong trong lĩnh vực mà mình lựa chọn, bất kể lĩnh vực đó là quản trị kinh doanh, hay khoa học kỹ thuật, hay văn hóa nghệ thuật, hay chính trị xã hội...đều có thể tham gia ứng tuyển vào chương trình.

 

Điều kiện dự tuyển:

Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng hai điều kiện (bắt buộc) sau đều có quyền dự tuyển vào Chương trình IPL:

• Tuổi từ 20 đến 25 (tính đến năm mà Chương trình IPL chính thức ra công bố tuyển sinh)

• Có khát vọng quyết tâm khai phóng chính bản thân mình và tự tin mình là một người trẻ ưu tú.

Lưu ý:

(1) Ngoài 2 điều kiện chính trên, những điều kiện sau cũng là những điều kiện mà hiển nhiên ứng viên cần phải có:

a/ Là người Việt (bất cứ quốc tịch nào) và thông thạo tiếng Việt;

b/ Chưa từng có tiền án, tiền sự; Có đầy đủ tư cách công dân và năng lực hành vi dân sự tại thời điểm dự tuyển.

(2) Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) không phải là một yêu cầu dự tuyển bắt buộc. Tuy nhiên, trong chương trình đào tạo của IPL có một số môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (không có phiên dịch) nên đây sẽ là một lợi thế được xem xét trong quá trình xét tuyển.

Vui lòng nhấn vào đây để thực hiện nộp Hồ sơ dự tuyển trực tuyến.


face-ipl