Điều kiện dự tuyển

5 vòng thi tuyển sinh

Đăng ký dự tuyển

FAQ


Lưu ý:

  • Lưu ý 1: Ngoài 3 điều kiện chính trên, những điều kiện sau cũng là những điều kiện mà hiển nhiên Ứng viên cần phải có: (1) Là người Việt (bất cứ quốc tịch nào) và thông thạo tiếng Việt; (2) Chưa từng có tiền án, tiền sự; Có đầy đủ tư cách công dân và năng lực hành vi dân sự tại thời điểm dự tuyển.
  • Lưu ý 2: Trình độ tiếng Anh không phải là một yêu cầu dự tuyển bắt buộc. Tuy nhiên, trong IPL Scholarship có một số môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (không có phiên dịch) nên đây cũng sẽ là một lợi thế được xem xét trong quá trình xét tuyển.
  • Lưu ý 3: IPL Scholarship chỉ chấp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến qua website www.IPL.edu.vn. Ứng viên vui lòng KHÔNG nộp hồ sơ qua bất kỳ kênh khác (chẳng hạn như qua email hay qua bưu điện).
Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, IPL Scholarship Khóa 6 (gọi tắt là "IPL6") chỉ tuyển chọn tối đa 30 Học viên (là các Ứng viên xuất sắc đã vượt qua thành công cả 05 vòng thi tuyển sinh). Tất cả Học viên trúng tuyển khóa IPL6 đều có cơ hội nhận được học bổng toàn phần (được tài trợ 100% chi phí đào tạo) để theo học toàn bộ chương trình của IPL Scholarship.
 

Để gửi Hồ sơ dự tuyển trực tuyến, vui lòng bấm VÀO ĐÂY.