Chính thức ra đời vào ngày 21/11/2007, IPL là một dự án giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo do các doanh nhân, trí thức tâm huyết cùng Trường Doanh nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện.