Diễn giả: GS Huỳnh Ngọc Phiên (Chủ tịch AMATA Biên Hòa) 
                 Ông Nguyễn Lâm Viên (Chủ tịch Tập đoàn VINAMIT)

8h30-12h00, Chủ Nhật, ngày 16/05/2021
Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc