• “IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ trên hành trình
  thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành con người tự do,
  công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú” - Sứ mệnh IPL

 • IPL không chỉ là nơi ươm mầm lãnh đạo tương lai, mà còn là nơi ươm mầm giáo dục khai phóng. Qua IPL, mỗi người trẻ sẽ thực học để khai phóng chính mình, đồng thời lan tỏa rộng rãi tinh thần khai phóng đó
  trong cộng đồng

 • IPL và câu chuyện “Gà đại bàng”
  Từ câu chuyện về chú đại bàng ngủ quên trong kiếp gà …
                                                 …đến cơ hội cho những người trẻ ưu tú

 • IPL và câu chuyện “Rời hang”
  ..."cái hang" to nhất, tăm tối nhất chính là cái hang "vô minh, ấu trĩ" bên trong con người của mình...


 • Thế hệ học viên đầu tiên (Khóa IPL1) sau lễ khai giảng
  được tổ chức long trọng tại Nhà Hát Lớn TP.HCM

 • Thế hệ học viên IPL thứ 2 (Khóa IPL2) tại hội thảo "Tư duy lại nhân lực và nhân tài" với GS. Dave Ulrich (bộ óc hàng đầu thế giới về quản trị nhân sự và nhân tài) tại khách sạn Sheraton Saigon


 • Học viên IPL thế hệ thứ 3 (Khóa IPL3) trong chuyến học tập và trải nghiệm tại tổng hành dinh của hãng công nghệ Google ở Singapore.

 • Học viên IPL thế hệ thứ 4 (Khóa IPL4) trong chuyến học tập và trải nghiệm chuyên đề "Quản trị chiến lược" tại trụ sở chính của doanh nghiệp Vĩnh Tường."
trang chủ - giới thiệu ipl

Đôi nét về Chương trình IPL

IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú” - Sứ mệnh của IPL.

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, nội dung chương trình IPL gồm 3 cấu phần chính và 5 cấu phần song song. Với 3 cấu phần chính bao gồm Giáo dục khai phóng, Phát triển lãnh đạo và Định hướng chuyên sâu, IPL không chỉ là nơi ươm mầm lãnh đạo tương lai, mà còn là nơi ươm mầm giáo dục khai phóng…


face-ipl