Slide background

IPL Scholarship / Chương trình IPL, được sáng lập bởi các doanh nhân,
trí thức tâm huyết và được điều hành bởi Học Viện PACE, là chương trình học bổng toàn phần về
“Giáo dục Khai phóng” và “Phát triển Lãnh đạo” dành cho người trẻ ưu tú trong mọi lĩnh vực thuộc “Thế hệ U30” (tuổi từ 20-29).

hành trình "5-1-5" của IPL

Nếu như Harvard có "Lời thề MBA / MBA Oath"
thì ở đây, chúng tôi có "Lời thề IPL / IPL Oath"

Lời thề IPL

3 câu chuyện truyền thống của IPL

Câu chuyện
"Gà đại bàng"

Xem thêm

Câu chuyện
"Sao biển"

Xem thêm

Câu chuyện
"Rời hang"

Xem thêm