Triết lý giáo dục

Mô hình giáo dục

1 năm học tại trường

5 kỳ tự trải nghiệm

Người vượt qua “5 vòng thi tuyển sinh” và trúng tuyển IPL Scholarship sẽ trở thành “Học viên IPL Scholarship". Các Học viên IPL Scholarship sẽ được tham gia một chương trình học tập đặc biệt với học bổng toàn phần) theo mô hình giáo dục của IPL
Mục tiêu và các nội dung đào tạo chính của từng cấu phần Làm người, Làm dân, Làm nghề và Làm sếp cụ thể như sau:


Cấu phần 1: Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)

Cấu phần này bao gồm những chuyên đề và môn học đặc biệt nhằm giúp Học viên khai minh và giải phóng bản thân, qua đó Học viên có thể tự hình thành hệ thống các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và sự nghiệp của mình như: “sự học”, “sự đời”, “triết học”, “văn hóa”, “pháp luật”… để từ đó biết cách trở thành con người tự do/ con người tự trị.
Nếu như cấu phần phát triển năng lực lãnh đạo ở bên dưới giúp Học viên phát triển tiềm năng lãnh đạo thì cấu phần này sâu rộng trong nhiều lĩnh vực nhằm giúp Học viên nâng tầm văn hóa của bản thân và hình thành được một nền tảng vững chắc để có thể trở thành con người tự do và nhà lãnh đạo tầm vóc hay chuyên gia ưu tú sau này.
Một số môn học trong cấu phần Năng lực văn hóa bao gồm:

 • Chuyên đề “Bàn về Sự học”
 • Chuyên đề “Quản trị Cuộc đời”
 • Chuyên đề “Bàn về Triết học”
 • Chuyên đề “Bàn về Văn học”
 • Chuyên đề “Bàn về Lịch sử
 • Chuyên đề “Bàn về Văn hóa”
 • Chuyên đề “Bàn về Nghệ thuật”
 • Chuyên đề “Bàn về Âm nhạc"
Các hoạt động khác:
 • Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Những cuốn sách tinh tuyển từ tủ sách “Tự lực Khai phóng”
 • Chuỗi phim về “Làm người”
 • Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chuyên đề “Khai phóng” (Self-Enlightenment)
Cấu phần 2: Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)
 
Cấu phần này giúp Học viên có những nhận thức tiến bộ về năng lực công dân cũng như những ứng dụng thực tế nhằm rèn luyện năng lực công dân của chính mình. Không một đất nước nào ngay từ khi khai lập nên đã là một cường quốc, mà lịch sử nhân loại đã chứng minh quốc gia đó trở nên vĩ đại là nhờ những lãnh đạo vĩ đại và đặc biệt là có phần lớn người dân trong quốc gia đó hiểu đúng và làm tốt công việc “làm dân” của mình. IPL Scholarship tin tưởng rằng không ai có thể làm người một cách trọn vẹn mà lại có thể thờ ơ với đất nước, với xứ sở của mình. Vì vậy mà “làm dân” trước hết là làm một con người tự do và là một công dân có trách nhiệm - trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống và trách nhiệm tạo ra một nhà nước để bảo vệ các quyền tự do của mình và của người khác.
Cấu phần này bao gồm các hoạt động phong phú và chủ đề đa dạng nhằm mang đến cho các Học viên một cách tiếp cận gần gũi và thực tế hơn, ví dụ như: chuỗi tọa đàm “Các mô hình quản trị quốc gia”, khóa học “Quyển và Nghĩa vụ công dân”,…

Một số môn học trong cấu phần Năng lực Công dân bao gồm:
 • Chuyên đề "Bàn về Làm dân" 
 • Chuyên đề “Bàn về Hiến pháp
 • Chuyên đề “Bàn về Pháp luật"
 • Chuyên đề “Bàn về Kinh tế”
Các hoạt động khác:
 • Chuỗi chuyên đề “Các mô hình quản trị quốc gia” (theo mô hình “Teach to Learn”)
 • Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Các cuốn sách tinh tuyển về “Trách nhiệm công dân” và “Năng lực làm dân”
 • Chuỗi phim về “Trách nhiệm công dân” và “Năng lực làm dân”
 • Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chuyên đề “Công dân” (Citizenship Education)

Cấu phần 3: Năng lực chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)
 
“Năng lực Làm nghề” ở đây không có nghĩa rằng IPL Scholarship là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho các bạn trẻ một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL Scholarship là nơi tiếp sức để những người trẻ biết cách tìm ra “con người chuyên môn” của mình (mình thích và hợp với công việc/nghề nghiệp/sự nghiệp nào nhất) nhằm hình thành một nền tảng vững chắc cho chính mình, để có thể trở thành những chuyên gia xuất sắc, ưu tú trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình lựa chọn sau này.
Cấu phần này còn trang bị cho học viên thêm những chuỗi đối thoại “Thực tế nghề nghiệp” nhằm giúp Học viên có những góc nhìn thực tế nhất và hiểu sâu hơn về bản chất và đặc thù của nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, cũng như để kết nối và giúp Học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia, những người đi trước có uy tín trong từng ngành nghề/lĩnh vực. Từ đó giúp Học viên biết chọn hướng chuyên sâu cho nghề nghiệp và sự nghiệp của mình.
Tinh thần cốt lõi trong nội dung của các chuyên đề trong cấu phần này là: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Mỗi Học viên IPL Scholarship nhất định sẽ đặt mục tiêu trở thành chuyên gia xuất sắc, chuyên gia hàng đầu về một công việc, một ngành nghề hay lĩnh vực nào đó trong tương lai.

Một số hoạt động đào tạo tiêu biểu trong cấu phần này:

• Chuỗi hoạt động tư vấn về “Định nghề, Lập nghiệp” (Coaching and Mentoring) cho từng Học viên
• Chuỗi chuyên đề “Kỹ năng chuyên nghiệp” / “Professional Skills” (theo mô hình “Teach to Learn”)
• Chuỗi đối thoại “Thực tế nghề nghiệp” / “Professional Practices”
Đối thoại với các vị khách mời là những chuyên gia uy tín trong các ngành/nghề/lĩnh vực được chọn. Thông qua các buổi chia sẻ này, các học viên sẽ có những góc nhìn thực tế hơn về bản chất và đặc thù của nhiều ngành nghề khác nhau, cũng như để kết nối và giúp học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia uy tín, những người đi trước trong ngành nghề và lĩnh vực của họ. Và từ đó, các học viên có thêm cơ hội được “truyền nghề”, và đặc biệt là có thêm góc nhìn để có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn hướng đi cho công việc, nghề nghiệp và sự nghiệp của mình.
• Chuỗi phim về “Đạo sống và Đạo nghề”
• Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Các cuốn sách tinh tuyển về “Đạo sống và Đạo nghề”
• Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chuyên đề “Làm nghề” (Professional Development)

Cấu phần 4: Năng lực lãnh đạo để trở thành Người tiên phong (Làm sếp)
 
Cấu phần này giúp bồi đắp và phát huy năng lực lãnh đạo - một năng lực quan trọng để những bạn trẻ ưu tú có thể dẫn dắt các nguồn lực cùng tạo ra những thay đổi tích cực cho tổ chức/cộng đồng.
 “Lãnh đạo” ở đây không phải theo nghĩa là có danh vị đứng đầu hay có chức có quyền, mà là có sự ưu tú và dám dấn thân trên hành trình khai phóng bản thân, cũng như biết đi chuyên sâu trong lĩnh vực của mình và trở thành những chuyên gia xuất sắc ở tầm quốc gia và quốc tế. Lãnh đạo bao gồm lãnh đạo chính mình và dẫn dắt người khác.
Với hai nội dung chính là “lãnh đạo chính mình” và “dẫn dắt người khác”, nội dung đào tạo của cấu phần này được kết hợp với cấu phần 1 (Làm người) ở khía cạnh “lãnh đạo chính mình” với các môn tiêu biểu như Quản trị cuộc đời, Bàn về sự học,… và cấu phần 3 (Làm nghề) ở khía cạnh “dẫn dắt người khác”. Ba trong số những những chuyên đề đặc biệt nhất của cấu phần này là: Chân dung lãnh đạo, Năng lực lãnh đạo cho quản lý cấp trung, 7 Thói quen để Hiệu quả (chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới của FranklinCovey - một tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa).

Một số hoạt động đào tạo tiêu biểu trong cấu phần này:
• Chuyên đề “Bàn về Lãnh đạo”
• Chuyên đề “Chân dung Lãnh đạo”
• Chuyên đề “Lãnh đạo với 7 Thói quen Hiệu quả / Leading with The 7 Habits of Highly Effective People” (*)
• Chuyên đề “Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin / Leading at The Speed of Trust” (*)
• Chuyên đề “Bản đồ Chiến lược / Strategy Map” (do Balanced Scorecard Việt Nam triển khai)
• Chuyên đề “Khởi nghiệp Tinh gọn / The Lean Startup Method” (do PACE độc quyền triển khai tại Việt Nam)
• Chuỗi Đối thoại “Thực tế Lãnh đạo” / “Leadership Practices”: Đối thoại với các Khách mời là các nhà lãnh đạo/quản lý uy tín và cùng các Khách mời này mổ xẻ những câu chuyện thực tế về lãnh đạo, điều hành, quản lý một doanh nghiệp/tổ chức/cơ quan trong Ngành/Lĩnh vực mà họ đang làm.
• Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Các cuốn sách tinh tuyển về “Phát triển Lãnh đạo”
• Chuỗi phim về “Lãnh đạo” và “Kinh doanh”
• Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chuyên đề “Lãnh đạo” (Leadership Development)
(*) “Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả” và “Lãnh đạo với Tốc độ của niềm tin” là hai trong số những chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa danh tiếng toàn cầu của FranklinCovey. Các chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa đẳng cấp thế giới của FranklinCovey tại Việt Nam do FranklinCovey Việt Nam (một đơn vị thành viên của PACE Institute of Management) độc quyền triển khai
 
Cấu phần 5: Đề án tốt nghiệp
Học viên IPL sẽ thực hiện “Đề án tốt nghiệp” của mình theo mô hình “Learning Through Serving” (LTS) (Học thông qua Phục vụ). Cụ thể là, sau khi hoàn tất các cấu phần học tập của mình, Học viên sẽ được giao một dự án, một công việc, hay một hoạt động cộng đồng của Học viên PACE... nhằm tiếp tục học hỏi nâng cao và góp phần xây dựng cộng đồng “Tự lực khai phóng”, cống hiến cho xã hội và phát triển cộng đồng thông qua việc góp sức thực hiện thành công những dự án này.
Để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất có thể cho cộng đồng và giúp cho Học viên học hỏi được nhiều nhất có thể, Học viên cần thể hiện được khả năng giải quyết vấn đề, khả năng sử dụng lý luận vào thực tiễn, cũng như thể hiện được những tiến bộ/phát triển của mình sau giai đoạn đào tạo thành kết quả thực tế.
Việc đánh giá các dự án này (cũng là Đề án tốt nghiệp) sẽ do một Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo của Học Viên PACE, Ban Điều Hành IPL, Chuyên gia hướng dẫn (nếu cần), và Đại diện Ban Giáo Vụ IPL.
 
Trong từng cấu phần, các nội dung đào tạo sẽ được truyền tải thông qua 3 phương cách chính, đó là: Courses,Talks, Books / Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc. Cụ thể là
 • Courses/ Khóa học: Là tập hợp những môn học được chọn lọc khắt khe giúp tạo nền tảng hiểu biết cần thiết về từng năng lực lõi và củng cố năng lực phản biện, năng lực ánh xạ bản thân (self-reflection) trong mỗi cá nhân Học viên IPL.
 • Talks/ Đối thoại: Là chuỗi các buổi giao lưu, đối thoại, chia sẻ nhằm kết nối những nhân vật dẫn đầu, có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực với Học viên IPL Scholarship và cộng đồng. Điểm đặc biệt là ngoài việc tham gia với tư cách tham dự thông thường, các Học viên IPL Scholarship còn được tham gia với tư cách là những người tổ chức các buổi đối thoại này và đại diện thế hệ trẻ để tham gia tranh luận tại các buổi IPL Talks.
 • Books/ Khuyến đọc: Đọc sách là một hoạt động học tập quan trọng và không thể thiếu của học viên trong chương trình đào tạo của IPL Scholarship. Những cuốn sách được chọn trong chương trình là những cuốn sách kinh điển, đặc sắc giúp bồi đắp các năng lực làm người, làm dân và làm nghề.
  Trong suốt chương trình, Học viên IPL được yêu cầu đọc kỹ một số cuốn sách và chia sẻ những bài học hữu ích mà mình học được từ sách, cũng như những góc nhìn, những bình luận của mình về cuốn sách đó.
   

Bên cạnh 3 phương cách đào tạo chính là Courses, Talks, Books nói trên, các nội dung học tập của chương trình còn được đào sâu và triển khai đa dạng hơn thông qua các Hoạt động đặc biệt bao gồm: Teach to Learn (T2L), Peer Feedback (PF), IPL Sharing, IPL Talk, Mentoring, Coaching, Team Building, Outdoor Activities,... Các hoạt động này được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, còn có các hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng IPL thành cộng đồng tinh hoa trẻ uy tín ở Việt Nam, cũng như mang đến những cơ hội để kết nối IPL, Học viên IPL với các cá nhân và tổ chức uy tín trong và ngoài nước.