Chia sẻ

 

1. Triết lý giáo dục của IPL
Mục tiêu của sự học tại IPL
Đích đến của “học viên IPL” là trở thành “con người IPL”. Có thể khái quát chân dung “con người IPL” đó như sau:
Chính vì vậy, mục tiêu sự học của học viên IPL trong chương trình IPL chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để trở thành “con người IPL” nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình sau này.
Triết lý giáo dục tại IPL
“Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại IPL, học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể là học viên IPL sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình và Giữ được chính mình.
 
Để “làm ra chính mình”,  học viên IPL phải làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, học viên IPL sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên IPL luôn hiểu rõ Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).
 
2. Mô hình đào tạo của IPL
Có thể khái quát cấu trúc của Chương trình IPL bằng mô hình sau:
2.1. Các cấu phần đào tạo chính (3 cấu phần)
Các môn học trong chương trình IPL được phân bổ trong 3 cấu phần chính như sau:
Cấu phần 1: Năng lực khai phóng (Liberal Education)
Cấu phần này bao gồm những môn học nhằm giúp Học viên tự hình thành hệ thống các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và sự nghiệp của mình như: “sự học”, “sự đời”, “triết học”, “văn hóa”, “pháp luật”… để từ đó biết cách trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.
• Bàn về sự học (Learning Revolution)
• Quản trị cuộc đời (Life Management)
• Bàn về triết học (On Philosophy)
• Bàn về pháp luật (On Laws)
• Bàn về văn hóa (On Culture)
• Các chuyên đề khai phóng khác (Liberal Topics) 
Cấu phần 2: Năng lực lãnh đạo (Leadership Development)
Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách phát triển tiềm năng lãnh đạo của bản thân, cũng như năng lực sáng tạo, đột phá nhằm đi tiên phong trong ngành nghề, lĩnh vực của mình.
• Chân dung lãnh đạo (On Becoming A Leader)
• Tư duy đột phá (Breakthrough Thinking)
• Năng lực khởi tạo (Entrepreneurship)
• (*) 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE – 7 Thói quen để Thành đạt
• (*) LEADING WITH THE SPEED OF TRUST – Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin
(*) Đây là hai chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa danh tiếng toàn cầu của FranklinCovey Worldwide - một tổ chức phát triển lãnh đạo hàng đầu thế giới. Các chương trình phát triển lãnh đạo, nâng cao hiệu quả và nâng tầm văn hóa của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam do Trường Doanh Nhân PACE, Đơn vị Điều hành Chương trình IPL độc quyền triển khai.
Cấu phần 3: Năng lực chuyên môn (Professional Development)
“Năng lực chuyên sâu” ở đây không có nghĩa rằng IPL là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho các bạn trẻ một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL là nơi tiếp sức để những người trẻ tìm ra “con người chuyên môn” của mình (mình thích và hợp với công việc/nghề nghiệp/sự nghiệp nào nhất) nhằm hình thành một nền tảng vững chắc cho chính mình, để có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình lựa chọn.
Bên cạnh các môn học, cấu phần này còn bao gồm những chuỗi đối thoại nhằm giúp học viên có những góc nhìn thực tế nhât về các ngành nghề/ lĩnh vực, cũng như để kết nối và giúp học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia, những người đi trước có uy tín trong từng ngành nghề/lĩnh vực.
Chân dung các nghề (Nature of Each Profession)
Định hướng sự nghiệp (Career Orientation)
Kỹ năng làm việc thiết yếu (Professional Skills)
Nền tảng quản trị thiết yếu (Management Skills)
2.2. Các hoạt động song song (5 hoạt động)
Các hoạt động này được tổ chức song song với các cấu phần đào tạo chính. Phần này bao gồm 5 hoạt động song song như sau:
a. Hoạt động 1: IPL Talk - Đối thoại với Người dẫn đầu
Chuỗi chương trình IPL TALK là nơi các bạn trẻ có cơ hội được gặp gỡ, đối thoại và trò chuyện với các nhân vật là các nhà lãnh đạo, các bậc thức giả, các chuyên gia uy tín của nhiều lĩnh vực khác nhau về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến quản lý - lãnh đạo, kinh tế - kinh doanh, và văn hóa - giáo dục.
IPL TALK còn là nơi mỗi người có thể tìm thấy cơ hội được “truyền nghề”, “truyền lửa”, được chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý giá từ người thành công vượt trội đi trước để từ đó có thể đúc kết và tìm thấy con đường riêng cho mình.
Với chuỗi chương trình IPL TALK, IPL cũng đã trở thành một diễn đàn, nơi gặp gỡ của nhân vật hàng đầu và những người trẻ ưu tú để cùng bàn về tương lai của chính mình và vai trò của người trẻ nói chung đối với tương lai, tiền đồ của dân tộc mình và của thế giới.
Dưới đây là hình ảnh của một vài diễn giả khách mời trong chuỗi chương trình IPL Talk mà IPL đã tổ chức thời gian qua:
b. Hoạt động 2: Book Discussion - Học từ sách
Đọc sách là một hoạt động học tập quan trọng và không thể thiếu của Học viên trong chương trình IPL. Những cuốn sách được chọn trong chương trình IPL là những cuốn sách kinh điển, những cuốn sách đặc sắc về quản lý và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục…
Trong suốt chương trình, Học viên IPL được yêu cầu đọc kỹ một số cuốn sách và chia sẻ những bài học hữu ích mà mình học được từ sách, cũng như những góc nhìn, những bình luận của mình về cuốn sách đó. 
Để học viên IPL có thể biến kiến thức từ sách thành kiến thức của mình, cũng như lan tỏa rộng rãi hơn tri thức từ sách, việc đọc sách trong Chương trình IPL được tổ chức theo mô hình “Câu lạc bộ đọc sách” (không chỉ đọc mà còn chia sẻ và thảo luận để mỗi ý kiến chia sẻ đều được tôn trọng và lắng nghe, và để mỗi thành viên đều có thể học được những điều thú vị từ các góc nhìn, ý kiến khác biệt).
c. Hoạt động 3: IPL Club - Câu lạc bộ IPL
IPL Club / CLB IPL được xem là sân chơi chính thức của Cộng đồng IPL (hiện nay Cộng đồng IPL đã thu hút hàng chục ngàn thành viên, bao gồm các học viên chính thức của chương trình IPL và tất cả các bạn trẻ cùng chia sẻ những tinh thần và các giá trị cốt lõi của IPL). 
CLB IPL hoạt động theo “Điều lệ/Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của CLB IPL do Ban điều hành IPL ban hành. Học viên IPL thì mặc nhiên là Thành viên CLB IPL và Thành viên của Cộng đồng IPL, đồng thời sẽ là “hạt nhân” trong mọi hoạt động của CLB IPL và Cộng đồng IPL.
Cộng đồng IPL là nơi gặp gỡ của những người trẻ “đồng chí” (cùng chia sẻ một chí hướng chung, đó là chí hướng IPL) và “cùng hệ” (cùng chia sẻ một hệ giá trị chung, đó là giá trị IPL). Hiện cộng đồng IPL được xem là một cộng đồng tinh hoa trẻ nổi bật của Việt Nam.
d. Hoạt động 4: Extra-Curricular - Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa trong giai đoạn đào tạo được tổ chức dưới hình thức team-building, hoặc tham quan tổ chức/doanh nghiệp, hoặc một hình thức ngoại khóa/dã ngoại phù hợp khác (do Nhóm Học viên và Ban Giáo Vụ tổ chức theo kế hoạch tổ chức được phê duyệt bởi Ban Điều Hành IPL).
e. Hoạt động 5: E-Brigde - Nhịp cầu nghề nghiệp
Khi các Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối với Học viên IPL và Học viên IPL cũng có nhu cầu kết nối với các Tổ chức/Doanh nghiệp đó thì Chương trình IPL sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình “Nhịp cầu nghề nghiệp” (E-Brigde). Qua chương trình E-Bridge này, Học viên IPL và Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ tự kết nối với nhau nhằm tìm kiếm sự hợp tác (nếu có) giữa hai bên. Nội dung và cách thức kết nối cụ thể sẽ được Chương trình IPL thông báo cho Học viên IPL theo từng đợt.
2.3. Đề án tốt nghiệp (E-Lab)
Học viên IPL sẽ thực hiện “Đề án tốt nghiệp” của mình theo mô hình “Enterprise Lab” (gọi tắt là “E-Lab”), một mô hình hoạt động thực hành nổi tiếng, đang được những trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng. 
Cụ thể là, sau khi hoàn tất các cấu phần đào tạo của mình, Học viên sẽ vào các tổ chức/doanh nghiệp thực tế để thực hiện các dự án theo nhóm nhằm giúp tổ chức/doanh nghiệp đó giải quyết một vấn đề cụ thể mà tổ chức/doanh nghiệp đang gặp phải hoặc cần ý kiến tư vấn khách quan bên ngoài trong hoạt động của mình.
Để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất có thể cho tổ chức/doanh nghiệp và giúp cho Học viên học hỏi được nhiều nhất có thể, việc thực hiện dự án không chỉ là công việc của (1) Nhóm thực hiện dự án (Nhóm học viên IPL) và (2) Tổ chức/Doanh nghiệp; mà còn có sự hỗ trợ của (3) Chuyên gia hướng dẫn và (4) Người giám sát do Chương trình IPL cử ra cho mỗi dự án.
Việc đánh giá các dự án này (cũng là Đề án tốt nghiệp) sẽ do một Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp (nơi học viên thực hiện đề tài), Chuyên gia hướng dẫn, và Đại diện Chương trình IPL.

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CỦA IPL

Có thể khái quát cấu trúc của Chương trình IPL bằng mô hình sau:


1. Những cấu phần đào tạo chính

 Các môn học trong chương trình IPL được phân bổ trong 3 cấu phần chính như sau:

 Cấu phần 1: Năng lực khai phóng (Liberal Education)

 Cấu phần này bao gồm những môn học nhằm giúp Học viên tự hình thành hệ thống các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và sự nghiệp của mình như: “Sự học”, “Sự đời”, "Triết học", "Văn hóa", "Pháp luật"...để từ đó biết cách trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.

- Bàn về sự học (Learning Revolution)

- Quản trị cuộc đời (Life Management)

- Bàn về triết học (On Philosophy)

- Bàn về pháp luật (On Laws)

- Bàn về văn hóa (On Cultures)

- Các chuyên đề khai phóng khác (Liberal Topics)

 Cấu phần 2: Năng lực lãnh đạo (Leadership Development)

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách phát triển tiềm năng lãnh đạo của bản thân, cũng như năng lực sáng tạo, đột phá nhằm đi tiên phong trong ngành nghề, lĩnh vực của mình.

- Chân dung lãnh đạo (On Becoming A Leader)

- Tư duy đột phá (Breakthrough Thinking)

- Năng lực khởi tạo (Entrepreneurship)

- (*) 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE - 7 Thói quen để Thành đạt

- (*) LEADING WITH THE SPEED OF TRUST - Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin 

 


(*) Đây là hai chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa danh tiếng toàn cầu của FranklinCovey Worldwide - một tổ chức phát triển lãnh đạo hàng đầu thế giới. Các chương trình phát triển lãnh đạo , nâng cao hiệu quả và nâng tầm văn hóa của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam do Trường Doanh nhân PACE, Đơn vị điều hành Chương trình IPL độc quyền triển khai.

Cấu phần 3: Năng lực chuyên môn (Professional Development)

"Năng lực chuyên sâu" ở đây không có nghĩa rằng IPL là một Chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho các bạn trẻ một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL là nơi tiếp sức để những người trẻ tìm ra "con người chuyên môn" của mình (mình thích hợp với công việc/ nghề nghiệp/ sự nghiệp nào nhất) nhằm hình thành một nền tảng vững chắc cho chính mình, để có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Thông điệp cốt lõi của cấu phần này là: "Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn". Quả vậy, khi bạn đạt đến sự xuất sắc và luôn duy trì được sự xuất sắc của mình trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực nào đó thì nhất định thành công sẽ đến với bạn như một hệ quả tất yếu.

Bên cạnh các môn học, cấu phần này còn bao gồm những chuỗi đối thoại nhằm giúp học viên có những góc nhìn thực tế nhất về các ngành nghề/ lĩnh vực, cũng như để kết nối và giúp học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia, những người đi trước có uy tín trong từng ngành nghề/lĩnh vực.

- Chân dung các nghề (Nature of Each Profession)

- Định hướng sự nghiệp (Career Orientation)

- Kỹ năng làm việc thiết yếu (Professional Skills)

- Nền tảng quản trị thiết yếu (Management Skills)

2. Các hoạt động song song (5 hoạt động)

 Các hoạt động này được tổ chức song song với các cấu phần đào tạo chính. Phần này bao gồm 5 hoạt động song song như sau:  

 a. Hoạt động 1: IPL Talk - Đối thoại với Người dẫn đầu

Chuỗi chương trình IPL TALK là nơi các bạn trẻ có cơ hội được gặp gỡ, đối thoại và trò chuyện với các nhân vật là các nhà lãnh đạo,  các bậc thức giả, các chuyên gia uy tín của nhiều lĩnh vực khác nhau về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến quản lý - lãnh đạo, kinh tế - kinh doanh, và văn hóa - giáo dục.

IPL TALK còn là nơi mỗi người có thể tìm thấy cơ hội được “truyền nghề”, “truyền lửa”, được chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý giá từ người thành công vượt trội đi trước để từ đó có thể đúc kết và tìm thấy con đường riêng cho mình.

Với chuỗi chương trình IPL TALK, IPL cũng đã trở thành một diễn đàn, nơi gặp gỡ của nhân vật hàng đầu và những người trẻ ưu tú để cùng bàn về tương lai của chính mình và vai trò của người trẻ nói chung đối với tương lai, tiền đồ của dân tộc mình và của thế giới.  

b. Hoạt động 2: Book Discussion - Học từ sách 

Đọc sách là một hoạt động học tập quan trọng và không thể thiếu của Học viên trong chương trình IPL. Những cuốn sách được chọn trong chương trình IPL là những cuốn sách kinh điển, những cuốn sách đặc sắc về quản lý và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục…

Trong suốt chương trình, Học viên IPL được yêu cầu đọc kỹ một số cuốn sách và chia sẻ những bài học hữu ích mà mình học được từ sách, cũng như những góc nhìn, những bình luận của mình về cuốn sách đó.

Để học viên IPL có thể biến kiến thức từ sách thành kiến thức của mình, cũng như lan tỏa rộng rãi hơn tri thức từ sách, việc đọc sách trong Chương trình IPL được tổ chức theo mô hình “Câu lạc bộ đọc sách” (không chỉ đọc mà còn chia sẻ và thảo luận để mỗi ý kiến chia sẻ đều được tôn trọng và lắng nghe, và để mỗi thành viên đều có thể học được những điều thú vị từ các góc nhìn, ý kiến khác biệt).

c. Hoạt động 3: IPL Club - Câu lạc bộ IPL

IPL Club / CLB IPL được xem là sân chơi chính thức của Cộng đồng IPL (hiện nay Cộng đồng IPL đã thu hút hàng chục ngàn thành viên, bao gồm các học viên chính thức của chương trình IPL và tất cả các bạn trẻ cùng chia sẻ những tinh thần và các giá trị cốt lõi của IPL).

CLB IPL hoạt động theo “Điều lệ/Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của CLB IPL do Ban điều hành IPL ban hành. Học viên IPL thì mặc nhiên là Thành viên CLB IPL và Thành viên của Cộng đồng IPL, đồng thời sẽ là “hạt nhân” trong mọi hoạt động của CLB IPL và Cộng đồng IPL.

Cộng đồng IPL là nơi gặp gỡ của những người trẻ “đồng chí” (cùng chia sẻ một chí hướng chung, đó là chí hướng IPL) và “cùng hệ” (cùng chia sẻ một hệ giá trị chung, đó là giá trị IPL). Hiện cộng đồng IPL được xem là một cộng đồng tinh hoa trẻ nổi bật của Việt Nam.

d. Hoạt động 4:  Extra Curricular Activities - Hoạt động ngoại khóa  

Hoạt động ngoại khóa trong giai đoạn đào tạo được tổ chức dưới hình thức team-building, hoặc tham quan tổ chức/doanh nghiệp, hoặc một hình thức ngoại khóa/dã ngoại phù hợp khác (do Nhóm Học viên và Ban Giáo Vụ tổ chức theo kế hoạch tổ chức được phê duyệt bởi Ban Điều Hành IPL).

e. Hoạt động 5: E-Bridge - Nhịp cầu nghề nghiệp

Khi các Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối với Học viên IPL và Học viên IPL cũng có nhu cầu kết nối với các Tổ chức/Doanh nghiệp đó thì Chương trình IPL sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình “Nhịp cầu nghề nghiệp” (E-Bridge). Qua chương trình E-Bridge này, Học viên IPL và Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ tự kết nối với nhau nhằm tìm kiếm sự hợp tác (nếu có) giữa hai bên. Nội dung và cách thức kết nối cụ thể sẽ được Chương trình IPL thông báo cho Học viên IPL theo từng đợt.

3. Đề án tốt nghiệp (E-Lab)

Học viên IPL sẽ thực hiện “Đề án tốt nghiệp” của mình theo mô hình “Enterprise Lab” (gọi tắt là “E-Lab”), một mô hình nổi tiếng, đang được những trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng.

Cụ thể là, sau khi hoàn tất các cấu phần đào tạo của mình, Học viên sẽ vào các doanh nghiệp thực tế để thực hiện các dự án theo nhóm nhằm giúp doanh nghiệp đó giải quyết một vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải hoặc cần ý kiến tư vấn khách quan bên ngoài trong hoạt động quản lý và kinh doanh của mình.

Để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất có thể cho doanh nghiệp và giúp cho Học viên học hỏi được nhiều nhất có thể, việc thực hiện dự án không chỉ là công việc của (1) Nhóm thực hiện dự án (Nhóm học viên IPL) và (2) Doanh nghiệp; mà còn có sự hỗ trợ của (3) Chuyên gia hướng dẫn và (4) Người giám sát do Chương trình IPL cử ra cho mỗi dự án.

Việc đánh giá các dự án này (cũng là Đề án tốt nghiệp) sẽ do một Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo của doanh nghiệp (doanh nghiệp mà học viên thực hiện đề tài), Chuyên gia hướng dẫn, và Đại diện Chương trình IPL.

face-ipl