18h30-20h30, Thứ Năm, ngày 13/05/2021
Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc