Đôi dòng về IPL

Văn hóa IPL

Lời thề IPL

3 câu chuyện IPL

IPL không chỉ là tên của một chương trình đào tạo, tên của một mô hình giáo dục, mà còn là tên của một “nền văn hóa”, một nền văn hóa rất riêng có của IPL mà các thành viên của IPL vẫn thường đúc kết ngắn gọn là “nền văn hóa 12 chữ (Thực học, Khai phóng, Chuyên sâu; Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú). Và đây cũng chính là 3 tinh thần chủ đạo và 3 giá trị cốt lõi của IPL.
 
3 TINH THẦN CHỦ ĐẠO
 
Thực học
IPL mong muốn tạo ra một nơi mà ở đó giá trị “thực học” được tôn vinh và sự “hư học” sẽ bị tẩy chay. Và tinh thần “thực học” này cũng là một trong những điều kiện cốt yếu để mỗi người có thể được “khai phóng”, từ đó mới có thể trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú.
 
Chính vì vậy, IPL luôn hướng đến việc tạo dựng một môi trường học tập nghiêm túc, nơi đòi hỏi mỗi giảng viên, mỗi học viên đều thực sự hết mình trong dạy và học. Nói cách khác, IPL là nơi quy tụ các “chân tài thực học”, và “dân IPL” không học chỉ vì “bằng cấp”, mà học vì tầm vóc văn hóa, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của chính mình.
 
Khai phóng
Một người được xem là có “tinh thần khai phóng” khi người đó dám dấn thân để khai minh và giải phóng chính mình để trở thành một con người tự do (còn gọi là con người tự trị).
 
Chỉ có sự thực học của bản thân mới có thể giúp một người khai phóng được chính mình, và chỉ có sự học khai phóng mới có thể giúp người đó chạm đến các giá trị phổ quát và có khả năng minh định được: ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai; minh định được: đúng-sai, phải-trái, chân-giả, thiện-ác, chính-tà, hay-dở, tốt-xấu, nên-không nên, đáng khinh-đáng trọng… trước những vấn đề của riêng mình, cũng như những vấn đề chung và quan trọng của xã hội.
 
Trách nhiệm của mỗi người trẻ trong IPL không chỉ là nỗ lực học tập để “khai phóng” cho chính bản thân mình, mà còn là dùng sự hiểu biết và minh định ấy để góp sức cho hành trình “tự khai phóng” của những người quanh mình, của xã hội. Nói cách khác, là góp sức cho việc xác lập và lan tỏa những tinh thần và giá trị mà mình tin là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ, cũng như không ngừng nỗ lực bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.
 
Chuyên sâu
Cốt lõi của tinh thần chuyên sâu là “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. 
 
Quả vậy, khi ta đạt đến sự xuất sắc và luôn duy trì được sự xuất sắc của mình trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực nào đó thì nhất định thành công sẽ đến với bạn như là một hệ quả tất yếu.
 
Nếu như “khai phóng” giúp các bạn có văn hóa (để làm người) thì “chuyên sâu” giúp các bạn có chuyên môn (để làm nghề, làm nghề ở trình độ ưu tú, xuất sắc).
Dù IPL không phải là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho học viên một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), nhưng IPL là nơi để học viên hình thành cho mình tinh thần chuyên sâu, vì chỉ có tinh thần này mới có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình đã lựa chọn.
 
Như vậy, IPL không chỉ cổ vũ cho tinh thần “thực học để khai phóng”, mà còn cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần “thực học để chuyên sâu”. 
 
3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Giáo dục ở IPL cổ vũ cho 3 tinh thần Thực học, Khai phóng, và Chuyên sâu nhằm giúp mỗi học viên tự đào luyện mình trở thành Con người tự do, Công dân trách nhiệmChuyên gia ưu tú. Và "Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú" cũng chính là 3 giá trị cốt lỗi của IPL.
 
“Con người IPL” (con người mang trong mình 3 tinh thần và 3 giá trị IPL) chính là đích đến của mỗi Học viên IPL.