ĐÀO TẠO

Đào tạo

Hành trình “5-1-5” của IPL Scholarship được xây dựng dựa trên Mô hình Lãnh đạo Khai phóng của Trường Doanh Nhân PACE và Viện Giáo Dục IRED

 1. 5 vòng tuyển sinh
  • Nội dung 5 vòng tuyển sinh IPL cũng giống như một “khóa học” trải nghiệm để các ứng viên học hỏi và rèn luyện, dù có trúng tuyển hay không. 5 vòng thi chính là cơ hội để các ứng viên khám phá giới hạn của mình, đồng thời cũng là một phép thử để ứng viên tự đánh giá tố chất, tiềm năng, đam mê, bản lĩnh và tầm nhìn tương lai của mình.
 2. Cấu phần học tập
  • Đây chính là thời gian để các học viên học tập nhằm “định hình bản thể, đào luyện chí khí, rèn dũa kỷ luật, trau dồi kỹ năng, trang bị kiến thức” cho bản thân thông qua những khóa học đẳng cấp thế giới, những buổi chia sẻ với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, cùng đa dạng các hoạt động học tập, trải nghiệm độc quyền của IPL Scholarship.
   Đây là 1 năm đặc biệt, được ví như “Life-Changing Year” của các Học viên IPL.
   Đây chính là thời gian để các học viên học tập nhằm “định hình bản thể, đào luyện chí khí, rèn giũa kỷ luật, trau dồi kỹ năng, trang bị kiến thức” cho bản thân thông qua những khóa học đẳng cấp thế giới, những buổi chia sẻ với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, cùng đa dạng các hoạt động học tập, trải nghiệm độc quyền của IPL Scholarship.
  • Đây là 1 năm đặc biệt, được ví như “Life-Changing Year” của các Học viên IPL.
 3. 5 kỳ tự trải nghiệm
  • Đây là giai đoạn để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”, ở bất kỳ nơi nào mà Học viên muốn.
   IPL Scholarship sẽ đóng vai trò bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.
   Đây là giai đoạn để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”, ở bất kỳ nơi nào mà Học viên muốn.
  • IPL Scholarship sẽ đóng vai trò bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.