KẾT QUẢ VÒNG 5 - KỲ TUYỂN SINH IPL KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo

KẾT QUẢ VÒNG 4 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo

KẾT QUẢ VÒNG 3 - KỲ TUYỂN SINH IPL KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo:

KẾT QUẢ VÒNG 2 - KỲ TUYỂN SINH IPL KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo