ĐÀO TẠO

Đào tạo

 

Do vậy, sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của IPL Scholarship, đó là giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” kéo dài trong 03 năm. Đây là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.

Trong giai đoạn trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách. IPL Scholarship sẽ đóng vai trò bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó. Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được IPL Scholarship tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa với các Khóa IPL trước đây), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức nội bộ như các buổi đối thoại (talk), chia sẻ (sharing), hay huấn luyện (workshop),... Ngoài ra, Học viên IPL còn được tham gia vào quá trình tổ chức và dẫn dắt các hoạt động cộng đồng về văn hóa - giáo dục do IPL triển khai, bao gồm: Khóa học (chủ yếu xoay quanh 3 chủ đề “Làm người - Làm dân - Làm nghề”, Đối thoại (Top Talk và IPL Talk) hay các chương trình Khuyến đọc (Chuỗi “Tọa đàm Sách Hay”, Giải Sách Hay thường niên, Dự án OneBook) do Viện Giáo Dục IRED tổ chức.

Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ IPL Scholarship) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được IPL Scholarship đánh giá là “đạt”.