CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG IPL

IPL Scholarship là
Học bổng “LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG” dành cho DOANH NHÂN TRẺ & LÃNH ĐẠO TRẺ
được sáng lập từ 2007 bởi các doanh nhân, trí thức tâm huyết & Trường Doanh Nhân PACE.
Đây là chương trình phát triển lãnh đạo đẳng cấp thế giới nhằm phát triển thế hệ doanh nhân mới,
do PACE phối hợp với các đối tác danh tiếng toàn cầu triển khai ngay tại Việt Nam.

Download IPL BROCHURE
IPL Scholarship - KHAI PHÓNG THỜI BIẾN ĐỘNG: LỜI GIẢI TỪ CÁC CHUYÊN GIA

hành trình "5-1-5" của IPL

Nếu như Harvard có "Lời thề MBA / MBA Oath"
thì ở đây, chúng tôi có "Lời thề IPL / IPL Oath"

Lời thề IPL

3 câu chuyện truyền thống của IPL

Câu chuyện
"Gà đại bàng"

Xem thêm

Câu chuyện
"Sao biển"

Xem thêm

Câu chuyện
"Rời hang"

Xem thêm