CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG IPL

IPL Scholarship là học bổng toàn phần
về “Lãnh đạo Khai phóng” dành cho người trẻ ưu tú
thuộc “Thế hệ U30”. Đây là “ngôi trường” khai phóng của
lãnh đạo trẻ được sáng lập từ năm 2007 bởi các doanh nhân,
trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE.

Cơ hội đạt học bổng toàn phần 250 triệu
để trải nghiệm chương trình phát triển lãnh đạo
đẳng cấp thế giới đầu tiên tại Việt Nam. 

Dành cho DOANH NHÂN TRẺ dưới 30 tuổi

Hạn chót dự tuyển Khóa IPL7: 31/05/2021

hành trình "5-1-5" của IPL

Nếu như Harvard có "Lời thề MBA / MBA Oath"
thì ở đây, chúng tôi có "Lời thề IPL / IPL Oath"

Lời thề IPL

3 câu chuyện truyền thống của IPL

Câu chuyện
"Gà đại bàng"

Xem thêm

Câu chuyện
"Sao biển"

Xem thêm

Câu chuyện
"Rời hang"

Xem thêm