IPL Talk

ĐỊNH NGHĨA LẠI LÃNH ĐẠO

ĐÂU LÀ XU THẾ LÃNH ĐẠO MỚI & TƯ DUY QUẢN TRỊ MỚI TRONG THỜI ĐẠI MỚI?

Diễn giả: Nhà hoạt động giáo dục GIẢN TƯ TRUNG
Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE & Chủ nhiệm IPL Scholarship

8h30-12h00, Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 tại TP.HCM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc