Văn hóa IPL
TINH THẦN CHỦ ĐẠO CỦA IPL SCHOLARSHIP
 
Tin vào THỰC HỌC
 
IPL mong muốn tạo ra một nơi mà ở đó mọi người đều “Tin vào thực học”, và chỉ có “thực học” thì con người mới có thể được “khai phóng”, từ đó mới có thể trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú; từ đó mới có thể có thành công bền vững và hạnh phúc đích thực.
 
Chính vì vậy, IPL luôn hướng đến việc tạo dựng một môi trường học tập nghiêm túc, nơi đòi hỏi mỗi giảng viên, mỗi học viên đều thực sự hết mình trong dạy và học. Nói cách khác, IPL là nơi quy tụ các “chân tài thực học”, và “dân IPL” không học chỉ vì “bằng cấp”, mà học vì tầm vóc văn hóa, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của chính mình.
Tự lực KHAI PHÓNG
 
Một người được xem là có tinh thần “Tự lực khai phóng” khi người đó luôn dấn thân trên hành trình khai minh bản thân và giải phóng chính mình, khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình nhằm trở thành một con người tự do đúng nghĩa. 

Chỉ có sự học khai phóng & tự lực khai phóng mới có thể giúp người đó chạm đến các giá trị phổ quát và có khả năng minh định được: ai là ai, cái gì là cái gì & mình là ai; minh định được: đúng-sai, phải-trái, chân-giả, thiện-ác, chính-tà, hay-dở, tốt-xấu, nên-không nên, đáng khinh-đáng trọng…trước những vấn đề của riêng mình, những vấn đề chung và quan trọng của gia đình, tổ chức, xã hội.
Nỗ lực CHUYÊN SÂU
 
Nếu như “khai phóng” giúp các bạn có văn hóa (để làm người) thì “chuyên sâu” giúp các bạn có chuyên môn (để làm nghề, làm nghề ở trình độ ưu tú, xuất sắc). Cốt lõi của tinh thần chuyên sâu là “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Dù IPL Scholarship không phải là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho học viên một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL là nơi để học viên hình thành cho chính mình tinh thần chuyên sâu. IPL Scholarship tinh rằng chỉ có tinh thần này mới có thể trở thành những chuyên gia ưu tú trong nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình đã lựa chọn
   
 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Giáo dục ở IPL cổ vũ cho 3 tinh thần Thực học, Khai phóng, và Chuyên sâu nhằm giúp mỗi học viên tự đào luyện mình trở thành Con người tự do, Công dân trách nhiệmChuyên gia ưu tú. Và "Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú" cũng chính là 3 giá trị cốt lõi của IPL.
 
“Con người IPL” (con người mang trong mình 3 tinh thần và 3 giá trị IPL) chính là đích đến của mỗi Học viên IPL.