THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 4 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 7 trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 3 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

Kết quả Vòng 3 của Kỳ tuyển sinh IPL Scholarship Khóa 7 đã được gửi đến tất cả các ứng viên qua email mà ứng...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 2 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

Kết quả Vòng 2 của Kỳ tuyển sinh IPL Scholarship Khóa 7 đã được gửi đến tất cả các ứng viên qua email mà ứng...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 7 trân trọng thông...