Ngày 12/7/2013, Chương trình IPL đã khai giảng Khóa thứ 3 trong không khí ấm cúng và trang trọng của KS Rex. Sự kiện còn là dịp ôn lại những giá trị tinh thần, tư tưởng của IPL và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trẻ nói riêng và xã hội nói chung.

Học viên IPL tuyên thệ

Xem thêm hình ảnh tại Facebook của Chương trình IPL