Sáng ngày 10/01/2015, Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Trường doanh nhân PACE  tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị cuộc đời” với sự chia sẻ từ Thầy Giản Tư Trung - Người sáng lập kiêm Hiệu trưởng Trường doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED). Ông cũng hiện là Ủy viên Hội đồng Điều hành của Hội Giáo dục So sánh Châu Á (CESA), nhà nghiên cứu hợp tác của Viện Giáo dục Hồng Kông (HKIEd) và là thành viên của Hội Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ (AERA).
Là một trong những nhà hoạt động giáo dục hàng đầu Việt Nam hiện nay với những vị trí quan trọng trong các tổ chức đào tạo uy tín nêu trên, thầy Giản Tư Trung đã mang đến cho hơn 1.000 giảng viên, viên chức và sinh viên toàn trường những kinh nghiệm thực tiễn và cách thức quản trị cuộc đời hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh việc "câu chuyện cuộc đời mỗi cá thể được viết như thế nào, sẽ mở ra những điều gì và đi đến đâu, tất cả đều do chính ta làm tác giả".

Sáng ngày 10/01/2015, Chương trình IPL phối hợp cùng Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị cuộc đời” với sự chia sẻ từ Thầy Giản Tư Trung - Người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED) và Phó Chủ tịch của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Thầy cũng hiện là Ủy viên Hội đồng Điều hành của Hội Giáo dục So sánh Châu Á (CESA), nhà nghiên cứu hợp tác của Viện Giáo dục Hồng Kông (HKIEd) và là thành viên của Hội Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ (AERA).

Là một trong những nhà hoạt động giáo dục hàng đầu Việt Nam hiện nay với những vị trí quan trọng trong các tổ chức đào tạo uy tín nêu trên, thầy Giản Tư Trung đã mang đến cho hơn 1.100 giảng viên, viên chức và sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn và cách thức quản trị cuộc đời hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh việc "câu chuyện cuộc đời mỗi cá thể được viết như thế nào, sẽ mở ra những điều gì và đi đến đâu, tất cả đều do chính ta làm tác giả".

Thầy Giản Tư Trung tại buổi chia sẻ

Toàn cảnh Chương trình

Cả Hội trường lắng mình trong bài giảng của Thầy

Nhiều Thầy Cô cũng đến tham dự

Sinh viên chăm chú theo dõi

Các bạn Sinh viên vẫn muốn giao lưu thêm cùng Thầy Giản Tư Trung sau Chương trình

Nguồn: Đại Học Tôn Đức Thắng